De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Sinds 2017 zijn wij aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk bestaat uit een register van Keurmerk fysiotherapeuten en van Keurmerk fysiotherapiepraktijken. De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde fysiotherapeut wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen. Hij/zij is doordrongen van de noodzaak zijn redeneringen en argumenten te expliciteren en te laten toetsen door andere betrokkenen bij het zorgverlenersproces. Dit betekent dat:

  • De andere betrokkenen bij het zorgverlenersproces, of een vervanger, de fysiotherapeut kunnen volgen, begrijpen en accorderen wat resulteert in het hebben van vertrouwen in hetgeen de fysiotherapeut doet.
  • De fysiotherapeut van zichzelf kan aangeven in welke context hij aan bovenstaand criterium voldoet.

Meer informatie over het Keurmerk vindt u op hun website: www.keurmerkfysiotherapie.nl

Laatste nieuws

pexels pixabay 50987

Tarieven 2024

15 december 2023

Meer nieuws