Wij zijn helaas genoodzaakt om behandelingen direct af te rekenen voor iedereen die geen aanvullende verzekering heeft of verzekerd is bij de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ
 • UMC
 • IZA
 • UNIVÉ
 • ZEKUR.nl
 • VGZ bewuzt
 • IZZ
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • EuCare
 • Aevitae
 • care4life

Het afrekenen is alleen mogelijk via een PIN-transactie, met het oog op de veiligheid kunnen wij geen contant geld aannemen. U kunt de nota vervolgens op de gebruikelijke wijze declareren bij uw zorgverzekeraar. Vaak zal de nota in dit geval helaas niet volledig worden vergoed. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Als u om welke reden ook niet kunnen niet voldoen aan uw betalingsverplichting maakt u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar zodat er met u een betalingsregeling kan worden afgesproken. Mochten wij ondanks het versturen van aanmaningen uw betaling(en) niet hebben ontvangen dan geven wij de verdere afhandeling uit handen aan Medicas Incassojuristen. De betalingsvoorwaarden kunt u verder terug lezen op https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/.

Afzeggen van afspraken dient 24 uur van te voren te geschieden, anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

Behandeltarieven per 01-01-2023

Fysiotherapie € 43,00
(Orthopedische) Manuele Therapie € 56,00
Bekken­fysiotherapie € 56,00
Niet nagekomen afspraak 75% van het behandel­tarief
Screening, intake en onderzoek (DTF) € 56,00
Intake en onderzoek (na verwijzing) € 56,00
Toeslag aan huis behandeling € 16,50
Medische rapportage Fysiotherapie € 50,00
Medische rapportage (Orth.) Manuele Therapie € 75,00

Laatste nieuws

Meer nieuws